W CELU UZYSKANIA AKREDYTACJI NA SWIM SHOW PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA

Akredytacja dla prasy, twórców internetowych jest bezpłatna i obowiązuje przez 2 dni targów. Po odbiór identyfikatorów zapraszamy do stanowiska akredytacji, obok kas, w czasie trwania SWIM SHOW. Materiały na temat SWIMSHOW są do pobrania tutaj.